Rocky Marciano

Přehled profizápasů

Přehled profesionálních zápasů Rockyho Marciana
Zápas Datum Soupeř Výsledek
1947
1) 17.3., 1947 Lee Epperson KO 3
1948
2) 12.7. 1948 Harry Bilazarian KO 1
3) 19.7. 1948 John Edwards KO 1
4) 9.8. 1948 Bobby Quinn KO 3
5) 23.8. 1948 Eddie Ross KO 1
6) 30.8. 1948 Jimmy Weeks KO 1
7) 13.9. 1948 Jerry Jackson KO 1
8) 20.9. 1948 Bill Hurdeman KO 1
9) 30.9. 1948 Gil Cardione KO 1
10) 4.10 1948 Bob Jefferson KO 2
11) 29.11. 1948 Patrick Connolly KO 1
12) 14.12. 1948 Gilley Ferron KO 2
1949
13) 21.3. 1949 Johnny Pretzie KO 5
14) 28.3. 1949 Artie Donato KO 1
15) 11.4. 1949 James Walls KO 3
16) 2.5. 1949 Jimmy Evans KO 3
17) 23.5. 1949 Don Mogard V 10
18) 18.7. 1949 Harry Haft KO 3
19) 16.8. 1949 Pete Louthis KO 3
20) 26.9. 1949 Tommy DiGiorgio KO 4
21) 10.10. 1949 Ted Lowry V 10
22) 7.11. 1949 Joe Dominic KO 2
23) 2.12. 1949 Pat Richards KO 2
24) 19.12. 1949 Phil Muscato KO 5
25) 30.12. 1949 Carmine Vingo KO 6
1950
26) 24.3. 1950 Roland LaStarza V 10
27) 5.6. 1950 Eldridge Eatman KO 3
28) 10.7. 1950 Gino Buonvino KO 10
29) 18.9. 1950 Johnny Shkor KO 6
30) 13.11. 1950 Ted Lowry V 10
31) 18.12. 1950 Bill Wilson KO 1
1951
32) 29.1. 1951 Keene Simmons KO 8
33) 20.3. 1951 Harold Mitchell KO 2
34) 26.3. 1951 Art Henri KO 9
35) 30.5. 1951 Red Applegate V 10
36) 12.7. 1951 Rex Layne KO 6
37) 27.8. 1951 Freddie Beshore KO 4
38) 26.10. 1951 Joe Louis KO 8
1952
39) 13.3. 1952 Lee Savold KO 6
40) 21.4. 1952 Gino Buonvino KO 2
41) 12.5. 1952 Bernie Reynolds KO 3
42) 28.7. 1952 Harry 'Kid' Matthews KO 2
43) 23.9. 1952 Jersey Joe Walcott KO 13*
1953
44) 15.5. 1953 Jersey Joe Walcott KO 1*
45) 24.9. 1953 Roland LaStarza TKO 11*
1954
46) 17.7. 1954 Ezzard Charles V 15*
47) 17.9. 1954 Ezzard Charles KO 8*
1955
48) 16.5. 1955 Don Cockell V 9*
49) 21.9. 1955 Archie Moore KO 9*
27.4. 1956 oznamuje Rocky Marcino ukončení kariéry
Soupeři Rockyho Marciana vydrželi v ringu:
Shrnutí:
1 kolo 11 soupeřů
2 kola 7 soupeřů
3 kola 8 soupeřů
4 kola 2 soupeři
5 kol 2 soupeři
6 kol 4 soupeřů
7 kol 0 soupeřů
8 kol 3 soupeři
9 kol 3 soupeři
10 kol 6 (5 z nich na prohrálo na body)
11 kol 1 soupeř
12 kol 0 soupeřů
13 kol 1 soupeř
14 kol 0 soupeřů
15 kol 1 (prohrál na body)